Algemeen

Privacy en rust zijn belangrijke uitgangspunten in het Hospice.
De toegangsdeur is altijd gesloten. Na aanbellen wordt er open gedaan door de dienstdoende vrijwilliger. Ter bescherming van privacy wordt alleen (telefonische) informatie gegeven aan contactpersonen. Indien noodzakelijk worden de contactpersonen door de coördinator geïnformeerd.

Bewassing

Persoonlijke was wordt in principe door familie of vrienden verzorgd. In bijzondere situaties bestaat de mogelijkheid dat persoonlijke was wordt verzorgd door de vrijwilligers van het Hospice. Een en ander gebeurt in overleg met de coördinator.

Al het benodigde linnengoed (handdoeken, lakens, dekbedden) wordt door het Hospice beschikbaar gesteld. Indien gewenst kan eigen linnengoed of dekbed meegenomen worden. Eigen linnengoed of dekbed behoren in dat geval tot uw persoonlijke was.

Bezoek

Bezoek belt aan bij de voordeur en meldt zich bij de vrijwilliger.
Bezoek is altijd welkom, er zijn geen vaste bezoektijden. Echter, tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s morgens willen we de rust en die van de andere gasten zoveel als mogelijk waarborgen en is bezoek slechts in beperkte mate toegestaan.
In overleg met de gast en/of de familie bestaat de mogelijkheid dat de vrijwilligers het bezoek (telefonisch) reguleren. Dit betekent bijvoorbeeld dat bezoek kan worden verzocht even plaats te nemen in de gemeenschappelijke huiskamer en/of dat bezoek wordt verzocht op een ander moment terug te komen, eventueel na voorafgaand telefonisch overleg.
Bezoek dient zich ook weer af te melden bij de vrijwilliger.

Eigen bijdrage

Diverse verzekeraars vergoeden opname in een Hospice. Dit is echter afhankelijk van de polisvoorwaarden. Voor informatie kunnen de coördinatoren u hierbij behulpzaam zijn.
Indien ‘hospicevoorziening’ niet in uw polisvoorwaarden is opgenomen, berekenen wij voor het verblijf in het Hospice een gereduceerd tarief van €25,00 per dag.

Eten en drinken voor de gasten

De vrijwilligers van het Hospice proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen op het gebied van eten en drinken. Er kan heel veel, zij het niet alles!
De maaltijden kunnen gevarieerd worden samengesteld afhankelijk van de wens, behoefte en mogelijkheden van dat moment. Er wordt zeer regelmatig iets te drinken aangeboden.
Familie of vrienden mogen ook eet-/drinkwaren voor de gast meebrengen. Deze waren kunnen, voorzien van een sticker met naam en aanschaf-/openingsdatum, in de koelkast in de gemeenschappelijke keuken worden bewaard.

Eten en drinken voor/met familie

Koffie en/of thee is voor alle bezoekers van het Hospice vrij beschikbaar, doch een financiële tegemoetkoming stellen wij zeer op prijs. Een bijdrage is mogelijk via de spaarpot in de centrale hal.
De mogelijkheid bestaat dat familie (één van) de maaltijden met de gast gebruikt. Wij vragen daarvoor een kleine bijdrage in de kosten: Voor ontbijt of lunch €3,00 per persoon en voor de warme avondmaaltijd €5,00 per persoon.
Indien familie de warme avondmaaltijd blijft mee-eten, dit minimaal 24 uur van te voren aangeven. De vrijwilligers kunnen dan tijdig de boodschappen verzorgen.

Huisdier

Bezoek van een huisdier is altijd mogelijk in overleg met de coördinator.

Huiskamer

De huiskamer is er voor iedereen en we streven naar een huiselijke sfeer. Ontvangt de gast op een moment veel bezoek of is er een familiebespreking dan verzoeken wij de gast gebruik te maken van de eigen kamer. Zo wordt voorkomen dat andere gasten en zijn/haar bezoek door drukte gedwongen worden in de eigen kamer te verblijven. Wij vragen de bezoekers na verblijf de ruimte netjes achter te laten.

Hulpoproepsysteem

Op de gastenkamer is een hulpoproepinstallatie aanwezig.

Laatste verzorging

Na een overlijden is het mogelijk dat de overledene de laatste verzorging in het Hospice ontvangt. Vanzelfsprekend mag de familie dit zelfstandig doen, maar indien gewenst, kan de dienstdoende coördinator en/of vrijwilliger ondersteuning bieden.

Logeermogelijkheid

Het Hospice beschikt voor naasten over een logeerruimte met aangrenzende badkamer.
Het benodigde linnengoed wordt door het Hospice ter beschikking gesteld.

Nazorg

Aan naaste familie of vrienden wordt ca. zes weken na het overlijden van de gast een evaluatie-/nazorggesprek aangeboden. In dit gesprek kijken de coördinator en/of vrijwilliger met de familie terug op de opnameperiode.
Gespreksonderwerpen zijn o.a. de kwaliteit van de zorgverlening in het Hospice en ook zal er nagepraat kunnen worden over de tijd na het overlijden.

Overlijden

Na een overlijden worden naaste familie en vrienden in de gelegenheid gesteld om op de dag van het overlijden in het Hospice afscheid te nemen. Het Hospice heeft geen opbaarmogelijkheden.
In verband met een mogelijke nieuwe opname verzoeken wij de familie om de persoonlijke eigendommen van de overledene mee te nemen bij het verlaten van het Hospice.

Roken

In het Hospice geldt een niet-roken-beleid.

Het is de gast wel toegestaan te roken in de eigen kamer onder strikte voorschriften, mede vastgesteld door de brandweer. Niettemin is er een naar de brandweer doorgeschakeld brandmeldsysteem aanwezig:

 • rekening houden met de aanwezigheid van vrijwilligers/verpleegkundigen
 • vrijwilliger informeren
 • kamerdeur sluiten
 • mobiel rookafzuigsyteem inschakelen
 • raam openen
 • niet roken in bed
 • niet roken tussen 22.00 uur – 07.30 uur

Indien er medicinale zuurstof wordt gebruikt, is roken op de eigen kamer niet toegestaan. Ook kunnen er in die ruimte geen kaarsen en/of waxinelichtjes worden ontstoken; dit in verband met ontploffingsgevaar.

Indien bezoek wil roken, dan dient dit te gebeuren in de daarvoor bestemde ruimte in de tuin.

Brandmeldsysteem

Er is een doorgeschakeld brandmeldsysteem aanwezig.

Stilteruimte / bibliotheek

In het Hospice is een stilteruimte aanwezig op de tweede etage. Dit is een prettige ruimte waarin  een ieder zich even kan terugtrekken. Deze ruimte is niet specifiek aan een bepaalde religie verbonden.
Men vindt hier ook literatuur met als thema’s rouw, afscheid, omgaan met de dood, etc.

Telefoon/post/internet

Inkomende telefoontjes komen bij de coördinator en/of vrijwilliger binnen. Na toestemming van de gast wordt het telefoontoestel aan de gast gegeven. Persoonlijk gerichte brieven en pakjes worden op de gastenkamer afgegeven door de dienstdoende vrijwilliger.
Er is in het gehele pand draadloos internet aanwezig.

Tuin

Rondom het huis is een toegankelijke tuin. De achtertuin biedt een zonnig terras met vijver en een apart gelegen stilteplek met nabestaandenfontein. Tevens is er een rokersgedeelte.

Verpleegkundige zorg

Op vaste momenten gedurende de dag geven de verpleegkundigen van de thuiszorg professionele verpleging en verzorging.
Familieleden of vrienden kunnen, indien zij dat willen, betrokken worden bij de zorg. Dit wordt tijdens het intakegesprek met de betrokkenen besproken.

Zelf meenemen

Het is plezierig als u bij opname meteen de volgende zaken meeneemt:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Zorgverzekeringspas
 • Voorraad medicatie en recepten
 • Toiletartikelen
 • Kleding
 • Nachtkleding, badjas en sloffen
 • Krant of tijdschriften waarop men geabonneerd is, TV gids etc.
 • Persoonlijke bezittingen om in de kamer een eigen sfeer te creëren.
 • Eventuele eigen hulpmiddelen