ANBI-status

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat geschonken gelden aan onze Stichting, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar zijn.

Onder het fiscaalnummer 0097.22.646 – Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond staat onze Stichting bij de Belastingdienst ingeschreven.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020 (PDF)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021 (PDF)