Jan-Bakker - voorzitter

Jan-Bakker – voorzitter

Het is onvermijdelijk dat de nabestaanden van gasten die overleden zijn in Hospice De Heideberg te maken krijgen met verdriet en rouw. De vrijwilligers en leiding van de hospice doen er alles aan om de laatste levensfase van de gasten zo leefbaar en prettig mogelijk te maken maar men weet dat het einde nadert. Het is mooi om te merken dat de gasten soms zelfs een zekere lichtheid krijgen, zich niet meer verzetten tegen dat waar ze geen invloed op hebben. Ze voelen zich opgenomen in de oase van liefde, warmte en zachtheid die het liefste huis van Velsen voor ze is.

In die oase worden natuurlijk ook hun geliefden opgenomen. Ook voor hen wordt alles gedaan om het afscheid zo warm mogelijk te laten verlopen. En is de rouw eenmaal daar worden de nabestaanden ook daar in begeleid. Twee keer per jaar organiseren we een herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden van onze gasten. De mensen die de herdenkingsbijeenkomst bezoeken vinden erkenning en herkenning bij elkaar.

Rituelen

Van oudsher blijken kleine rituelen waardevol te zijn op momenten van rouw. Wanneer verwacht wordt dat een gast gaat overlijden wordt in de hal een kaars gebrand die pas uit gaat als de overledene het huis verlaat. Bij de uitgeleide worden alle medewerkers die er op dat moment zijn betrokken, er wordt een gedichtje voorgelezen en een afscheidswoord gezegd. In de fontein in de tuin worden de kiezelstenen bewaard waar familie en vrienden de naam van hun geliefde en misschien een boodschap op geschreven hebben. Kleine, waardevolle rituelen…