Financiën

Uitgaven en inkomsten van de hospice

Het werk van Hospice De Heideberg kent veel kanten, ook financiële. De zorg aan mensen thuis, in een zorginstelling en in de hospice zelf, het salaris, andere vergoedingen, het gebouw, de tuin – dat moet allemaal betaald worden. In dit deel van de site geven we u inzicht in wat dat inhoudt.

De belangrijkste kosten van De Heideberg zijn:

  • verblijfskosten van gasten in de hospice;
  • huisvestingskosten van de hospice;
  • personeels- en opleidingskosten.

Eigen bijdrage

Aan de zorg van onze vrijwilligers bij mensen thuis en in een zorginstelling zijn geen kosten verbonden.

Voor de zorg van onze gasten in de hospice vragen wij een eigen bijdrage van 35 euro per dag voor verblijf, voeding, wassen en schoonmaak. Deze bijdrage (‘hospicevergoeding’ genoemd) wordt vaak vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. In de polis van de zorgverzekering staat of daar sprake van is.

Wie de eigen bijdrage niet kan betalen, kan contact opnemen met de coördinator over een mogelijke oplossing.

Bronnen van inkomsten

De inkomsten van De Heideberg komen uit diverse bronnen:

  • subsidieregeling Palliatieve Terminale Zorg van het Ministerie van VWS;
  • bijdrage van zorgverzekeraars voor onze gasten die daarvoor een aanvullende verzekering hebben afgesloten;
  • eigen bijdrage van gasten die deze aanvullende verzekering niet hebben;
  • donaties;
  • erfstellingen, legaten en giften;
  • bijdragen van sponsoren.

Uitgangspunten van financieel beleid

De eigen bijdrage van gasten mag nooit en te nimmer een drempel zijn voor opname in ons huis. Als gasten de gevraagde bijdrage niet kunnen betalen, volgt overleg met de coördinator en wordt gezamenlijk een oplossing gezocht.

Het bestuur voert een terughoudend beleid m.b.t. investeringen en kosten. Dat mag echter nooit ten koste gaan van de kwaliteit van de zorgverlening, en ook niet van het creëren en behouden van een zo sfeervol mogelijke omgeving.

Het bestuur voert een terughoudend beleid m.b.t. investeringen en kosten. Dat mag echter nooit ten koste gaan van de kwaliteit van de zorgverlening, en ook niet van het creëren en behouden van een zo sfeervol mogelijke omgeving.

Het werk van De Heideberg is ooit begonnen onder de naam Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond. Financiële zaken doet u dus altijd met de stichting VTZIJ, maar dan weet u dat daarmee De Heideberg bedoeld wordt.

Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis

Hospice De Heideberg heeft een Vriendenstichting, die eigenaar is van het pand aan de Wulverderlaan. Deze stichting beheert een fonds, waarmee ze De Heideberg financieel kan ondersteunen als dat nodig is. Zo kan het werk van de hospice altijd doorgaan. De voorzitter, secretaris en de penningmeester van het bestuur van De Heideberg zitten ook in het bestuur van de Vriendenstichting.

De stichting heet ‘Vriendenstichting van het Bijna Thuis Huis’. Dat komt omdat hospice De Heideberg vroeger het Bijna Thuis Huis heette.

De oorsprong van het fonds van de vriendenstichting heeft met het Kruiswerk in Velsen te maken. Deze vereniging, waar vroeger verschillende organisaties voor kruiswerk onder vielen, werd in 2005 opgeheven, maar had nog een fonds tot haar beschikking. Omdat de doelstelling van het Kruiswerk en die van het Bijna Thuis Huis heel goed op elkaar aansloten, is in 2005 dat fonds overgeheveld naar de Vriendenstichting van het Bijna Thuis Huis.

Klik hier voor de Jaarrekening 2020 van de stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis.