Geschiedenis van Hospice De Heideberg

Start in IJmuiden en tijdelijk in Santpoort-Noord

Hospice De Heideberg begon in 1989 Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond VTZIJ een Bijna Thuis Huis in de vroegere directiewoning van het Zeeweg ziekenhuis aan de Zeeweg in IJmuiden. Tot en met 2005 kon de stichting daar kosteloos verblijven. Toen bekend werd dat het ziekenhuis zou worden afgebroken, moesten we een nieuw onderkomen vinden. Na lang zoeken werd dat tijdelijke huisvesting aan de Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord. 

Oprichting Commissie Fondsenwerving

In de loop van de jaren voldeed het pand aan de Wulverderlaan 51 niet meer. Er waren te weinig kamers – er kwamen steeds maar verzoeken tot opname –, er was geen eigen tuin en de omgeving was weinig inspirerend. Er moest iets aan gebeuren, maar daar was natuurlijk geld voor nodig.
Daarom besloot het bestuur van de stichting VTZIJ om een Commissie Fondsenwerving op te richten. Deze commissie benaderde veel instellingen en particulieren met het verzoek om bij te dragen aan de stichting van een nieuw Bijna Thuis Huis in de gemeente Velsen. En hoewel we nu een mooi passend onderkomen hebben, is de commissie actief tot op de dag van vandaag en zorgt zij voor financiële zekerheid op het gebied van huisvesting.

Wulverderlaan 1: Hospice De Heideberg

Ruim 5 jaar hebben we gezocht naar een geschikt pand, en dat vonden we uiteindelijk in de Wulverderlaan nr. 1 in Santpoort-Noord. Nu hebben we een mooi gebouw, dat optimaal is ingericht voor gasten, familie en vrijwilligers. De Heideberg biedt sinds 28 december 2011 onderdak aan vier gasten. We zijn heel gelukkig met dit onderkomen voor onze kleinschalige organisatie, waar de menselijke maat steeds voorop staat.
De Heideberg was ooit een nonnenklooster. Deze nonnen of gastvrouwen boden een veilig onderkomen voor uitgebluste vrouwen, die door aandacht, tijd en geduld zichzelf weer konden terugvinden. Die activiteit ziet u terug in de naam De Heideberg. Heide heeft namelijk de eigenschap om na een brand weer opnieuw tot bloei te komen. De vrouwen van toen vonden na een moeilijke periode ook weer de kracht om het leven aan te kunnen. Bovendien is een berg een markant punt in een landschap. Ook om die reden heeft de stichting de naam De Heideberg in ere hersteld.