Giften, legaten, schenkingen

Hospice de Heideberg krijgt subsidie voor een deel van haar activiteiten, maar lang niet genoeg om al ons werk mogelijk te maken. Daarom zijn we altijd erg blij met donaties, sponsorgelden, giften & schenkingen en legaten (uit een erfenis) van mensen en instanties die ons een warm hart toedragen. Dat geld gebruiken we om de zorg aan onze gasten te verbeteren. Hieronder staat wat u moet doen als u De Heideberg geld wilt geven.

Ik word donateur

Als donateur steunt u ons voor een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar. Voor elke donateur zijn we zeer dankbaar. U kunt ons volgen via Facebook, en via de website. We sturen u onze jaarlijkse nieuwsbrief, met informatie over het reilen en zeilen in de hospice, en alle ontwikkelingen.

U kunt hier aangeven hoe veel en hoe vaak u wilt doneren. U kunt het bedrag veranderen wanneer u wilt, of uw steun stopzetten. U maakt dat over op rekeningnummer NL37RABO0158051092 t.n.v. VTZIJmond te Santpoort-Noord of u gaat naar de donateurspagina.

Ik word sponsor

Als sponsor – bedrijf of particulier – steunt u ons voor een specifiek doel. Met elke sponsor zijn we heel blij, omdat ze ons in staat stellen om mooie projecten te realiseren. U kunt ons volgen via Facebook en de website. We sturen u onze jaarlijkse nieuwsbrief, met informatie over het reilen en zeilen in de hospice, en alle ontwikkelingen. 

Wilt u sponsor worden of daar meer over weten? Neem dan contact met ons op; de coördinator legt u graag de mogelijkheden uit.

Ik geef een gift, een schenking of een legaat

Wilt u een eenmalige gift of schenking doen, dan zijn we daar erg blij mee. U maakt dat over op rekeningnummer NL37RABO0158051092 t.n.v. VTZ IJmond te Santpoort-Noord.

Via uw notaris kunt u in uw testament laten vastleggen dat Hospice De Heideberg of Vriendenstichting van het Bijna Thuis Huis een legaat van u krijgt.

Via uw notaris kunt u in uw testament laten vastleggen dat Hospice De Heideberg een legaat van u krijgt.

Stuurt u een mail naar bestuur@hospicevelsen.nl of neem tel. contact op met 1 van de coördinatoren op tel. 023-5493214.