Giften, schenkingen of legaten

Of gebruik de QR-code

Hospice De Heideberg krijgt subsidie voor een deel van haar activiteiten, maar lang niet genoeg om al ons werk mogelijk te maken. Daarom zijn we altijd erg blij met donaties, sponsorgelden, giften & schenkingen en legaten (uit een erfenis) van mensen en instanties die ons een warm hart toedragen. Dat geld gebruiken we om de zorg aan onze gasten te verbeteren. Hieronder staat wat u moet doen als u De Heideberg geld wilt geven.

Ik word donateur

Als donateur steunt u ons voor een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar. Voor elke donateur zijn we zeer dankbaar. U kunt ons volgen via Facebook, en via de website. We sturen u onze jaarlijkse nieuwsbrief, met informatie over het reilen en zeilen in de hospice, en alle ontwikkelingen.

U kunt hier aangeven hoe veel en hoe vaak u wilt doneren. U kunt het bedrag veranderen wanneer u wilt, of uw steun stopzetten. U maakt dat over op rekeningnummer NL37RABO0158051092 t.n.v. VTZIJmond te Santpoort-Noord of u gaat naar de donateurspagina.

Ik word sponsor

Als sponsor – bedrijf of particulier – steunt u ons voor een specifiek doel. Met elke sponsor zijn we heel blij, omdat ze ons in staat stellen om mooie projecten te realiseren. U kunt ons volgen via Facebook en de website. We sturen u onze jaarlijkse nieuwsbrief, met informatie over het reilen en zeilen in de hospice, en alle ontwikkelingen. 

Wilt u sponsor worden of daar meer over weten? Neem dan contact met ons op; de coördinator legt u graag de
mogelijkheden uit.

Giften, schenkingen of legaten

Ik geef een gift of schenking

Wilt u een eenmalige gift of schenking doen, dan zijn we daar erg blij mee. U kunt uw bijdrage over maken op rekening nummer NL37RABO 0158 051 092 t.n.v. VTZ IJmond te Santpoort-Noord.

Ik wil een legaat laten vastleggen

Via uw notaris kunt u in uw testament laten vastleggen dat Hospice De Heideberg een legaat van u krijgt, hetgeen wij uiteraard zeer waarderen. In dat geval vragen wij u telefonisch contact op te nemen met onze penningmeester, de heer Raymond Both, telefoon nummer 06-51047965.

Via uw notaris kunt u in uw testament laten vastleggen dat Hospice De Heideberg een legaat van u krijgt.