Klachtenregeling

Wij zetten ons in voor de best mogelijke zorg en aandacht voor onze gasten en cliënten. Bent u daar niet tevreden over, laat het ons dan weten! Het liefst op het moment zelf; dan kunnen we er direct over praten en wat aan doen. Als dat niet bevredigend is, kunt u een klacht indienen. Hieronder staat hoe dat in zijn werk gaat, als u klacht heeft over de gang van zaken in de hospice, over uw huisarts, of over de huisarts die de zorg van uw huisarts heeft overgenomen, of over de verpleegkundige zorg.

Klik hier als u de klachtenregeling wilt lezen (PDF).