Onze vertrouwenspersoon in Hospice De Heideberg

George-Sernee-vertrouwenspersoon

George Sernee, voormalig huisarts in Haarlem, bekleedt deze bijzondere functie. Als behandelend arts kwam hij al vele jaren in onze hospice. Door zijn empathische, toegankelijke en vertrouwenwekkende houding is hij voor ons de juiste persoon.

Bij de functie van vertrouwenspersoon komen een paar kernkwaliteiten goed van pas: integer, onafhankelijk, rijk aan levenservaring, toegankelijk, empathisch, luistervaardig, onpartijdig en natuurlijk vertrouwelijkheid, ofwel: heeft het vertrouwen van betrokkenen.

Vrijwilligers van onze hospice hebben (onvermoede) talenten en worden, met name in het begin, ook ‘gecoacht’. Zeker als vrijwilliger moet je je gewaardeerd, op je gemak en veilig voelen. Dit klinkt logisch, maar wordt soms niet zo beleefd.

Op de werkvloer van onze hospice kunnen dingen gebeuren, die mogelijk vragen oproepen: bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag onderling of naar de gasten en hun entourage en andersom. Fysiek, maar ook in woord en gebaar.

Je kunt te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen met betrekking tot jezelf, maar ook van een collega naar een gast, of zelfs andersom!

Er kunnen twijfels ontstaan ten aanzien van de integriteit van personen binnen de organisatie (en soms ook van gasten en hun entourage). Denk hierbij aan betrouwbaarheid, diefstal, fraude etc. Ook kun je stuiten op misstanden, zoals onder werken onder invloed. Zelfs is het denkbaar, dat je onveilig gedrag bij jezelf bemerkt, of worstelt met problemen die je werk beïnvloeden.

Soms is de grens tussen wat wel en niet kan flinterdun en onderhevig aan individuele interpretatie. Het aanraken van een gast of een collega kan in sommige omstandigheden steunend en heilzaam zijn, maar in een andere situatie ongepast en onprettig. Er moet natuurlijk ruimte blijven voor spontaniteit, maar een zekere mate van behoedzaamheid en terughoudendheid is geboden.

Als je vindt, dat, bij herhaling, een grens wordt overschreden, kun je proberen dat met de betrokkene(n) te bespreken.

Als je hierover niet wilt of kunt praten met collega’s of de coördinatoren, neem dan contact met mij op. Ook voor advies!

George Sernee, vertrouwenspersoon
Tel: 06-40129386
Stuur e-mail