Organisatie

Wie werken er allemaal in de hospice? Het coördinatieteam, de vrijwilligers (waaronder het bestuur) en de verpleegkundigen; zij vormen samen een grote groep enthousiaste mensen.

Het coördinatieteam

Dit bestaat uit twee betaalde coördinatoren en vier vrijwillige waarnemers. De coördinatoren zijn aanspreekpunt voor iedereen in en buiten de organisatie. Zij geven dagelijks leiding aan de ongeveer 100 vrijwilligers en de betaalde huishoudelijk medewerker. Ze werken intensief samen met de thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen en andere beroepskrachten in de eerste lijn.

Ook voor externe contacten zijn zij het ‘gezicht’ van De Heideberg. Zij vertegenwoordigen de hospice in het Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid-Kennemerland en ze zijn aanspreekpunt voor de brancheorganisatie Vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg, VPTZ . Als u contact opneemt met De Heideberg krijgt u iemand van het coördinatieteam aan de lijn.

Patricia Boer (coördinator) en Annemiek de Winter (hoofd-coördinator), Hospice de Heideberg.
Coördinatoren Annemiek en Patricia, Hospice De Heideberg.
Waarnemers Hospice de Heideberg
Waarnemers Hospice De Heideberg.

De vrijwilligers

De meeste mensen in de hospice zijn vrijwilligers; het zijn er ongeveer 100. Het is een heel gevarieerde groep: jong en oud, nog aan het werk of niet meer, man en vrouw, oud-verzorgenden, maar ook mensen met heel andere kwaliteiten. Zij zetten zich met hart en ziel in voor de organisatie. Zij doen allerlei verschillende taken (zie ook onder vrijwilliger worden op deze website). De een staat aan het bed, de ander doet boodschappen, de derde zit in het bestuur of in een commissie. Sommigen zijn actief in de technische dienst en anderen houden de tuin bij. Ze doen het allemaal om het de gasten zo comfortabel mogelijk te maken in het laatste stukje van hun leven, en hun familie en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen.
De vrijwilligers werken in de hospice met een vast team van 10 verpleegkundigen.

Vrijwilligersbeleid Hospice De Heideberg (HDH) – november 2022 (PDF).

Het bestuur

In het bestuur, dat ook bestaat uit vrijwilligers, zitten zes mensen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een medisch adviseur, een bestuurslid met de portefeuille ‘zorg’ en een algemeen bestuurslid. Zij zetten zich belangeloos in voor de organisatie. Bestuursleden blijven steeds voor een periode van 4 jaar in functie; die termijn kan maximaal een keer verlengd worden.

Voorzitter

Jan-Bakker–voorzitter

Jan Bakker

Secretaris/ Werkgeverszaken

Ger Pel 2023

Ger Pel

Penningmeester

Raymond-Both-2023

Raymond Both

Bestuurslid / medisch adviseur

Sjoerd-Joustra–medisch-adviseur-bestuurslid-2023

Sjoerd Joustra

Bestuurslid portfeuille zorg

Dorien van Benthem

Bestuurslid portefeuille PR / HR

Nans-Sluiters-2023

Nans Sluiters

De verpleegkundigen

In de hospice komt een vast team van tien verpleegkundigen over de vloer. Zij zijn in dienst bij De Zorgspecialist. Deze thuiszorgorganisatie heeft dezelfde zorgvisie als De Heideberg; we hebben in 2014 zelfs een gezamenlijke zorgvisie opgesteld. Volgens die normen en waarden werken wij. Klik hier voor die gezamenlijke zorgvisie. Klik hier voor het organigram van de organisatie.

NOV keurmerk

Sinds augustus 2017 heeft De Heideberg het NOV keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ van de NOV, de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Dit is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. De NOV heeft het vrijwilligerswerk in De Heideberg beoordeeld, en verklaard dat ‘vrijwilligers kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten en te ontplooien.’ Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 4 jaar en is 2021 met succes verlengd voor nog eens 4 jaar.