Privacy- en Informatiebeveiligingsbeleid St. VTZIJ / Hospice De Heideberg

Het bestuur van St. VTZIJ / Hospice De Heideberg voert een beleid dat erop is gericht om de eisen van cliënten, alsmede relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te komen. Mede door middel van deze beleidsverklaring wil het bestuur van St. VTZIJ kenbaar maken, dat het beleid van onze Stichting gericht is op:

  • Het voldoen aan de criteria zoals omschreven in vigerende wetgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging met als doel het leveren van zorg en dienstverlening in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Uitgangspunten van St. VTZIJ zijn:

  1. Bedrijfsvoering opzetten waarmee informatie wordt beschermd tegen verlies, onjuistheden en ongewenste verspreiding.
  2. Bewustzijn van elke medewerker / vrijwilliger / verpleegkundige met betrekking tot de waarde van bedrijfsinformatie, zodat deze informatie op passende wijze wordt behandeld en beveiligd.
  3. Streven naar een optimale beheersing van bedrijfsrisico’s en deze met regelmaat inventariseren en beoordelen. Op basis van vastgestelde risico’s worden gerichte beheersmaatregelen genomen.
  4. Medewerkers / vrijwilligers / verpleegkundigen dienen vertrouwelijk om te gaan met bedrijfsinformatie en zich te houden aan de gedragsregels voor het gebruik van (algemene) informatievoorzieningen en de naleving hiervan.

Het bestuur, coördinatoren/waarnemers en leden van de Kwaliteitscommissie zien toe op de uitvoering van het beleid en houdt de medewerkers / vrijwilligers / verpleegkundigen continu van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte. Bestuur zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring jaarlijks wordt geëvalueerd.

Dit beleid is nader uitgewerkt in procedures, die zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek.

Op verzoek is dit beleid beschikbaar voor derden.

Santpoort-Noord, 25 juni 2018*

Robert van Westerhoven,
voorzitter St. VTZIJ / Hospice De Heideberg
*) Goedgekeurd in vergadering van bestuur d.d. 25-06-2018