Zorg nodig

Bij u thuis

De meeste mensen zouden het liefste thuis overlijden, in hun eigen vertrouwde omgeving, met hun eigen familie en vrienden om hen heen. Die zorg kan heel intensief zijn voor iedereen. Vrijwilligers van Hospice
De Heideberg kunnen daarbij helpen.
Klik op ‘in een zorginstelling’ voor informatie over hulp daar.

Klik op ‘in de hospice’ voor informatie over opname.

Heeft u zorg nodig of daar vragen over?

Neem contact met ons op!

U hoort direct wat we voor u kunnen doen.

Vrijwilligers: een welkome aanvulling

De vrijwilligers komen bij u thuis. Zij zijn een aanvulling op de aandacht en de zorg van de familie én op het werk van de beroepskrachten – de huisarts, verpleging, thuiszorg enzovoorts. Die blijven hun werk gewoon doen; dat wordt niet vervangen.

De coördinator maakt afspraken met iedereen die bij de zorg betrokken is over wat de vrijwilligers wel doen en wat niet, wanneer ze langskomen, enzovoorts. Goede afspraken zijn erg belangrijk.

Ondersteuning van de mantelzorg

De vrijwilligers komen overdag bij u thuis, tussen 7 uur ‘s morgens en 11 uur ‘s avonds. Ze komen maximaal 3 uur lang, als het nodig is 2x per dag. Ze kunnen ook meerdere dagen (avonden) per week komen. Ze kunnen alles doen wat de familie ook doet, behalve huishoudelijk werk, en ze doen ook geen verpleegkundige of medische dingen, zoals injecties geven.

Gratis zorg

De zorg van de vrijwilligers bij u thuis kost u niets. Zij doen dit belangeloos.

Maximaal 3 maanden ondersteuning

De vrijwilligers van De Heideberg kunnen u thuis maximaal drie maanden ondersteunen. Als dat langer nodig is, bespreken we met u en andere betrokkenen wat de beste oplossing is.

Aanmelding: snel een huisbezoek

U kunt zelf contact met ons opnemen, uw familie of een mantelzorger. Een telefoontje is voldoende. We maken direct een afspraak en komen op huisbezoek; meestal binnen 1 of 2 dagen. Want als u belt, moet er vaak meteen actie ondernomen worden.

We krijgen ook aanmeldingen via hulpinstanties uit de regio. Denk aan huisartsen, thuiszorgorganisaties of oncologieverpleegkundigen. We werken nauw samen met ziekenhuizen, zoals het Spaarne Gasthuis in Haarlem & Hoofddorp, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam en andere omliggende ziekenhuizen.

Wat kunnen we niet

Mensen die heel speciale zorg of begeleiding nodig hebben, kunnen wij helaas niet helpen. Dat zijn:

* mensen die dement zijn;

* mensen die kampen met psychiatrische klachten;

* terminaal zieke kinderen;

* of mensen die ingewikkelde technische zorg nodig hebben, zoals beademing.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons. U hoort direct wat we voor u kunnen doen.