Zorg nodig

In een zorginstelling

Sommige mensen zijn al opgenomen in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis. Ook daar komen de vrijwilligers van Hospice
De Heideberg om de mantelzorg te ondersteunen. Altijd in overleg met de verzorging en verpleging ter plekke.

Heeft u zorg nodig of daar vragen over?

Neem contact met ons op!

U hoort direct wat we voor u kunnen doen.

Vrijwilligers: een welkome aanvulling

De vrijwilligers komen bij u thuis, omdat de zorginstelling uw thuis is. Zij zijn een aanvulling op de aandacht en de zorg van de familie én op het werk van de artsen en verpleegkundigen.

De coördinator maakt afspraken met iedereen die bij de zorg betrokken is: wanneer de vrijwilligers langskomen, wat ze wel doen en wat niet, enzovoorts. Goede afspraken zijn erg belangrijk.

handen

Ondersteuning van de mantelzorg

De vrijwilligers komen overdag bij u langs, tussen 7 uur ‘s morgens en 11 uur ‘s avonds. Ze komen maximaal 3 uur lang, als het nodig is 2x per dag. Ze kunnen ook meerdere dagen (avonden) per week komen. Ze kunnen nagenoeg alles doen wat de familie ook doet. Ze zijn er echt helemaal voor u. De zorg wordt door de verzorging van de zorginstelling gedaan.

Gratis zorg

De zorg van de vrijwilligers bij u thuis kost u niets. Zij doen dit belangeloos.

Maximaal 3 maanden ondersteuning

De vrijwilligers van De Heideberg kunnen u in een zorginstelling maximaal drie maanden ondersteunen. Als dat langer nodig is, bespreken we met u en andere betrokkenen wat de beste oplossing is.

Aanmelding: snel een huisbezoek

U kunt zelf contact met ons opnemen, en het mag ook een familielid of mantelzorger zijn. Een telefoontje is voldoende. We maken direct een afspraak en komen op huisbezoek; meestal binnen 1 of 2 dagen. Want als u belt, moet er vaak meteen actie ondernomen worden.

We krijgen ook aanmeldingen via hulpinstanties uit de regio. Denk aan huisartsen, thuiszorgorganisaties of oncologieverpleegkundigen. We werken nauw samen met ziekenhuizen, zoals het Spaarne Gasthuis in Haarlem & Hoofddorp, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam en andere omliggende ziekenhuizen.

Wat kunnen we niet

Mensen die heel speciale zorg of begeleiding nodig hebben, kunnen wij helaas niet helpen. Dat zijn:

* mensen die dement zijn;

* mensen die kampen met psychiatrische klachten;

* terminaal zieke kinderen;

* of mensen die ingewikkelde technische zorg nodig hebben, zoals beademing.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met De Heideberg. U hoort direct wat we voor u kunnen doen.